Tướng đánh giặc, Vua không can thiệp

Trong thời gian đi làm mình học được một số chuyện và đưa ra một số nguyên tắc dùng cho sau này khi mình làm quản lý. dù bây giờ chỉ là một nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng.

Một ông vua giỏi sẽ không can thiệp vào quyết định của Tướng ngoài mặt trận. Một ông sếp tài là quản lý được người tài giỏi hơn mình...

Khi xửa khi xưa, mình có đọc được một câu chuyện, không nhớ chính xác là kể về nhân vật nào. Nội dung đại ý là có một ông Tướng theo lệnh vua đánh giặc ngoài mặt trận. Vị tướng này có những phán quyết và quyết định rất cương quyết. Có lần vị Tướng này đã tâu lên Vua và đồng thời nhượng một phần đất cho giặc để thực hiện trận đánh cuối cùng. Một vị đại thần trong triều thấy thế đã ngăn cản, tấu vua cách chức vị Tướng này. Vua nghĩ: "Nếu không tin thì đừng dùng, nếu đã dùng thì đừng bao giờ nghi ngờ". Vua quyết định không phê tấu can thiệp chuyện ngoài biên cương của vị thần nội triều.
Kết quả, vị Tướng đó đã không phụ lòng tin của nhà Vua, khải hoàn trở về.

Đối với nhân viên cấp dưới của mình, mình cũng sẽ như vậy.

- Tin tưởng, giao toàn quyền trong một mức giới hạn để phát huy tính sáng tạo.
- Không chỉnh sửa nhân viên ngay trước mặt khách hàng hoặc đối tác. Góp ý, phê bình thẳng thắn và trực tiếp khi có hai người.
- Khi nhân viên đã ra quyết định, mình cũng sẽ tôn trọng quyết định của nhân viên đó. Không chỉnh sửa ngay lặp tức sau đó. Nếu phát sinh vấn đề không ổn, trực tiếp nói chuyện sau giờ làm việc.
- Không bênh vực hoàn toàn cho nhân viên nhưng cũng không nghe những lời chỉ trích từ một phía của người khác.

 Quản lý một người rất khó, làm cho người đó tâm phục khẩu phục lại càng khó bội phần. Suy cho cùng, khâu cần chuẩn xác nhất là tuyển đúng, hiểu và dùng đúng người.

- GMT-

Bài trước
Bài tiếp theo »
1 Bình luận