BẢY ĐIỀU DIỆT TRỪ OÁN ĐỐI

Hiểu được khái niệm dư oán, bạn sẽ thôi không để tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống mà tập trung vào yêu thương cuộc đời.1. Đừng chỉ trích người khác, trước mặt cùng sau lưng, hay bất cứ nơi nào, oán đối tự tiêu diệt.

2. Đừng tự đề cao mình, đừng thiên ái về mình, đừng cho mình số một, chấm dứt tâm hơn thua, oán đối tự tiêu diệt

3. Sống chánh niệm tỉnh giác, buông bỏ tâm tham dục, vắng bặt mọi mưu cầu, đừng nặng nề lợi nhuận, oán đối tự tiêu diệt.

4. Đừng tự khoe đạo đức, đừng tự khoe tài năng, sống chân thật khiêm cung, nhiệt tâm trong hành động, oán đối tự tiêu diệt.

5. Không ba hoa chích chòe, không tìm cầu hình thức, sống thực có nội dung, với niềm tin thanh tịnh, oán đối tự tiêu diệt.

6. Khi vui không lời hứa, khi giận không lời trách, quay về tự quán sát, giữ tâm ý lắng trong, oán đối tự tiêu diệt.

7. Hãy giữ tâm bình thản, trước kẻ oán người thân, thuận nghịch đều dược liệu, nuôi lớn tâm bồ đề, oán đối tự tiêu diệt...

(Sưu tầm)
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận