Nếu chưa đủ nhạy cảm hãy dùng thời gian quán sát tâm người

Với một người không toan tính ích lợi cá nhân sẽ khó quan sát tâm ý của người khác. Người đời hay cho rằng toan tính là sai. Thực tế, không biết tính toán sẽ khó vun bồi và phát triển chính bản thân ta. Dân gian có câu " Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người".Sư thầy: Hãy gắn bó suốt đời với người có tình yêu thương vĩ đại đối với con.

Đệ tử: Làm sao để biết ai có tình yêu thương vĩ đại đối với mình?

Sư thầy: Dùng thời gian và bản tính tệ nhất của con đối xử với họ trong thời gian dài.

Đệ tử: Nhưng con người luôn muốn thể hiện những điều tốt đẹp nhất, che giấu những thứ xấu xí và tồi tệ.

Sư thầy: Người có tình yêu thương vĩ đại là người dìu dắt con từ lúc con tệ nhất trở thành con người giỏi nhất với tấm lòng bao dung nhất. Nêu người nào đó ở cạnh co chỉ vì con quá giỏi hoặc quá tốt, không chắc chắn rằng lúc nào họ sẽ tìm được người giỏi hơn, tốt hơn để thay thế.

Đệ tử: Có rất nhiều người tốt, họ không chấp nhận được những điều của người xấu.

Sư thầy: Con có muốn gắn bó với một người không có trí tuệ để nghĩ xa, thiếu tính cảm thông, nhận định một người phiến diện không?

Đệ tử: Con muốn một người tốt thực sự chứ không muốn một người đối tốt với mình chỉ vì mình tốt với họ.

-GMT-
Bài trước
Bài tiếp theo »
0 Bình luận